Random texts – What an artist does (RO)

Artistul este în primul rând un formator de opinie. El discută rolul unor lucruri, fapte, sau evenimente trecute sau aflate în curs de desfășurare . Prin raportarea la prezent și la trecut, el poate propune o viziune critic-constructivă, rezultată în urma observării și analizării multiplelor aspecte, ale unui stadiu psihosocial manifestat de un grup de indivizi. Din punctul meu de vedere, opera de artă sintetizează și elaborează, prin intermediul unui limbaj specific (muzical, grafic, arhitectural etc.), un model de cultură și de existență. Artistul intermediază și facilitează procesul de asimilare a informațiilor legate de culturile civilizațiilor prezente şi trecute. El interpretează mărturiile orale și scrise, și analizează artefactele rezultate în urma manifestărilor de tip artistic pentru a înțelege momentul prezentul și de ce nu, posibilitățile viitorului(prin intermediul literaturii și artei science-fiction) . În sistemul educational artistic, pus în ipostaza profesorului, artistul își păstrează funcția de mediator cultural și devine și un participant activ, la dezvoltarea abilitaților și cunoștințelor viitorilor profesioniști. În prezent, scopul perpetuării valorilor cultural-estetice este importantă, atât timp cât informația obținută prin intermediul accesării internetului sau a televizorului, ajunge sa primeze fără nici un fel de triere, comparație sau asumare personală, în fața tuturor surselor de informare ajunse acum alternative (lectura, mărturisirile, dialogul direct). Artistul nu propune rezolvări sau soluții, ci oferă mai degrabă o punctare a unui drum posibil de parcurs pentru fiecare. Individualitatea, o caracteristică esențialmente artistica, nu poate oferi soluții la problemele economice sau politice ale maselor, dar poate ajuta la formarea unor indivizi care ar putea sa o facă, la o scara mai redusa(pentru ei înșiși) sau mai largă. Prin cultivarea unui simţ critic, profesorul de educație plastică oferă elevilor o metoda de analiză flexibila ce poate depăși cadrul artistic și poate pătrunde în sfera socială. Mai precis, consider ca această cultivare a simțului critic are ca principal scop construirea unor sisteme proprii de valori ce oferă posibilitatea combaterii conformării sau uniformizării, care va risca sa fie acceptată de viitorii adulți, fără nici o urmă de îndoială și fără chestionare. Altfel spus, fără un sistem valoric atent construit prin voință proprie și fără un minim bagaj cultural, adultul nu va lupta cu nedreptățile sau cu diferitelor tipuri de impuneri ale altora asupra sa pentru ca nu va exista o logică care sa justifice și sa genereze vreun fel de împotrivire. Nu în ultimul rând, artistul și profesorul de educație plastică joacă un rol important în conservarea valorilor culturale, prin menținerea vie a amintirilor legate de obiectele de patrimoniu universal și național.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA ImageChange Image